piątek, 15 kwietnia 2016


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - logoDo 29 kwietnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Budżet konkursu wynosi 1,65 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w konkursie są: 
  • szkoły wyższe,
  • placówki Polskiej Akademii Nauk,
  • instytuty badawcze,
  • inne podmioty o udokumentowanym dorobku badawczym.
Dofinansowanie pojedynczego projektu nie może być większe niż 500 000 zł. Jeden podmiot może złożyć nie więcej niż jeden wniosek.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom