piątek, 15 kwietnia 2016


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 30 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Celem konkursu jest finansowanie projektów mobilności ponadnarodowej dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, partnerów społecznych oraz jednostek samorządu terytorialnego ukierunkowane na wzrost jakości tworzenia i wdrażania polityk publicznych. Budżet konkursu wynosi 16,8 mln zł. Wnioski mogą składać m.in. uczelnie wyższe.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać:
  • Organizacje pozarządowe,
  • Partnerzy społeczni, zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • Podmioty ekonomii społecznej,
  • Administracja publiczna,
  • Przedsiębiorstwa,
  • Uczelnie,
  • Jednostki samorządu terytorialnego,
  • Ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,
  • Federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu PO WER: Programy mobilności ponadnarodowej
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom