środa, 6 kwietnia 2016


Młodzi w Łodzi - logo
Do 30 kwietnia 2016 r. trwa rekrutacja w ramach projektu Praktykuj w Łodzi - staże wakacyjne 2016. Celem projektu jest umożliwienie studentom i absolwentom łódzkich uczelni zdobycia doświadczenia zawodowego ułatwiającego znalezienie w przyszłości atrakcyjnej pracy oraz wsparcie firm z Łodzi i okolic w znalezieniu stażystów na okres wakacyjny.

Zgodnie z informacjami organizatorów w pojekcie mogą wziąć udział osoby, które są studentami lub absolwentami (do 12 miesięcy od ukończenia studiów) studiów licencjackich, magisterskich, magistersko-inżynierskich lub inżynierskich, dziennych, zaocznych, bądź wieczorowych łódzkich uczelni publicznych i niepublicznych.

Fundator stażu w wymaganiach określonych w ofertach staży może zawęzić grupę osób, które mogą kandydować na staż, poprzez wskazanie preferowanych kierunków studiów, roku studiów czy innych kryteriów.

Szczegółowe informacje o projekcie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom