piątek, 15 kwietnia 2016


Logo Programu Stypendiów Pomostowych
Od 1 lipca 2016 r. do 17 sierpnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach XV edycji Programu Stypendiów Pomostowych. Program adresowany jest do ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miast, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą rozpocząć studia. W ramach programu można uzyskać 10-miesięczne stypendium w wysokości 5 000 zł.

Stypendia pomostowe skierowane są do osób osiągających dobre wyniki w nauce, mieszkających w  małych miejscowościach, pochodzących z niezamożnych rodzin i które dostaną się w roku akademickim 2016/2017 na I rok studiów dziennych.

Wnioskodawca musi spełnić także jeden z poniższych warunków:
  • pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR;
  • był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalne;
  • jest wychowankiem rodziny zastępczej lub placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego (państwowego domu dziecka);
  • ma rekomendację lokalne NGO.
Stypendium wypłacane jest w dziesięciu comiesięcznych ratach w wysokości 500 zł każda.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom