poniedziałek, 11 kwietnia 2016


Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Bundestag International Parliamentary Scholarships. Konkurs adresowany jest do obywateli polskich, którzy są absolwentami studiów wyższych i nie ukończyli 30. roku życia. Laureaci konkursu otrzymają możliwość odbycia 15-tygodniowego płatnego stażu w biurze jednego z deputowanych do Bundestagu.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski mogą składać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • obywatelstwo polskie;
  • ukończone studia wyższe;
  • bardzo dobra znajomość języka niemieckiego;
  • znajomość niemieckiej polityki i historii oraz niemieckiego społeczeństwa;
  • wiek poniżej 30 lat w chwili rozpoczęcia stypendium.
Dla osób, które zostaną zakwalifikowane do odbycia stażu, przygotowano następujące świadczenia:
  • stypendium wysokości 500 euro miesięcznie;
  • bezpłatne zakwaterowanie;
  • pokrycie kosztów ubezpieczenia i podróży.
Strona internetowa Bundestag International Parliamentary Scholarships

Zdjęcie we wpisie: Some rights reserved by markhillaryPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom