środa, 27 kwietnia 2016


Logo Synthos Chemical Award
Od 1 maja 2016 r. do 31 października 2016 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach I edycji konkursu Synthos Chemical Award. Celem konkursu jest wyróżnienie i nagrodzenie polskiego chemika – innowatora w dziedzinie chemii, którego dokonane odkrycia naukowe zostały wdrożone lub mają szansę na wdrożenie i wpływ na rozwój polskiego przemysłu chemicznego. Nagroda główna wynosi 1 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs skierowany jest do naukowców posiadających polskie obywatelstwo, którzy w swojej pracy naukowej i badawczej koncentrują się na obszarze nauk chemicznych. Uczestnikiem konkursu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu rozpoczęcia konkursu nie ukończyła 50. roku życia.

Do konkursu zgłaszać się mogą naukowcy, którzy dokonali odkryć naukowych lub opracowali wynalazki, które zostały wdrożone lub mają szansę na wdrożenie i wpływ na rozwój polskiego przemysłu chemicznego.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom