poniedziałek, 16 maja 2016


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia w czerwcu. Ich tematyka będzie dotyczyła sprawozdawczości w ramach projektów unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 oraz otwartego dostępu do publikacji naukowych a wytyczne Horyzontu 2020. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

W celu zapoznania się ze szczegółami danego szkolenia, prosimy kliknąć w jego nazwę:

Sprawozdawczość w ramach projektów unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014


Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników i uczestniczki procesu sprawozdawczości rzeczowej i finansowej przy rozliczaniu nowych projektów unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014. Ponadto uczestnicy i uczestniczki zdobędą lub zaktualizują wiedzę w zakresie kwalifikowalności głównych wydatków w projektach, w związku z wprowadzeniem nowych regulacji w tym obszarze, co pozwoli im uniknąć niekwalifikowalności w projektach.

W programie między innymi:
 • Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu - początkiem wielkiej przygody beneficjenta w przejrzystym świecie SL2014
 • Praca w systemie SL2014 krok po kroku.
 • Zmiany w zakresie wyboru wykonawców poniżej progów Ustawy PZP.
 • Najważniejsze aspekty kwalifikowania wydatków w ramach nowych projektów.
 • Rozliczanie projektów w systemie SL2014

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Centrum Promocji Informatyki.

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 590 zł + 23% VAT RABAT 10%  531 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 20 maja 2016 r.
 • 690 zł + 23% VAT RABAT 10% 621 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 21 maja 2016 r.
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.plOtwarty dostęp do publikacji naukowych a wytyczne Horyzontu 2020


Programy naukowe w ramach "Horyzontu 2020" kładą istotny nacisk na upowszechnianie wyników i ich popularyzację. Wyniki powinny być nie tylko opublikowane, ale również muszą być upowszechnione w formie otwartego dostępu. Instytucje naukowe oraz kierownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad wskazanych przez Parlament Europejski. Na seminarium zaproszeni eksperci przedstawią, w jaki sposób efektywnie i zgodnie z przepisami prawnymi tworzyć infrastrukturę potrzebną do upowszechniania i deponowania publikacji, odpowiedzą na pytania związane z przestrzeganiem praw autorskich do publikowanych utworów naukowych oraz zaprezentują, w jaki sposób można wykorzystać repozytorium do realizacji wymogów "Horyzontu 2020" i promocji wyników naukowych.

W programie między innymi:

 • Otwarty dostęp i otwarta nauka – jak funkcjonuje współczesna komunikacja naukowa
 • Jak zapewnić infrastrukturę do upowszechniania wyników badań w otwartym dostępie. Wymagania "Horyzontu 2020"
 • Umieszczanie publikacji w repozytorium a wytyczne "Horyzontu 2020"
 • Prawne aspekty otwartego dostępu – jak efektywnie upowszechniać publikacje
 • Mity a niebezpieczeństwa otwartego dostępu – perspektywa jednostki naukowej i autora.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie internetowej Centrum Promocji Informatyki.

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
 • 480 zł + 23% VAT RABAT 10%  432 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 20 maja 2016 r.
 • 580 zł + 23% VAT RABAT 10% 522 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 21 maja 2016 r.
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.plPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom