środa, 25 maja 2016


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia w czerwcu. Ich tematyka będzie dotyczyła pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz pisana artykułów naukowych. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów


Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przyznawanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i instytutach naukowych PAN. Nasze przedsięwzięcie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za pomoc materialną dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i instytutach Polskiej Akademii Nauk, przede wszystkich kierowników działów spraw studenckich, sekcji ds. pomocy materialnej, przewodniczących komisji stypendialnych, kierowników studiów doktoranckich, dziekanatów itd. Problematyka, zgodnie z tematem, obejmuje bowiem zagadnienia związane z pomocą, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe.

Problematyka pomocy materialnej dla studentów i doktorantów jest złożona. Przepisy są sformułowane w taki sposób, że ich wykładnia i zastosowanie nastręczają wielu trudności. Stąd też liczne skargi studentów i doktorantów do sądów administracyjnych. Celem szkolenia jest więc omówienie tytułowego zagadnienia ze szczególnych uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz zaprezentowanie wybranych problemów związanych z przyznawaniem pomocy materialnej. Szkolenie obejmuje treści takie jak: status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej, system organów stypendialnych i organizacji pracy, przesłanki poszczególnych świadczeń oraz postępowanie administracyjne w przedmiocie pomocy materialnej. Dopełnieniem są treści związane z podziałem funduszu pomocy materialnej, odpowiedzialnością dyscyplinarną i karną, ochroną danych osobowych i informacją publiczną, a także omówienie obowiązków organów stypendialnych w ramach postępowania sądowoadministracyjnego. Na uwagę zasługuje praktyczny aspekt szkolenia (m.in. elementy decyzji stypendialnych), zaś jednodniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/pn/index.php

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
  • 590 zł + 23% VAT RABAT 10%  531 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 10 czerwca 2016 r.
  • 690 zł + 23% VAT RABAT 10% 621 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 11 czerwca  2016 r.
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.plPisanie artykułów naukowych


Uczestnicy warsztatów nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności z zakresu publikowania naukowego. Poznają metody efektywnego pisania pozwalające na przygotowanie i wysłanie artykułów naukowych do międzynarodowych czasopism.

Warsztaty poświęcone będą procesowi publikowania naukowego począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, wybór czasopisma, zgłoszenie artykułu, kontakt z redakcją aż do promocji opublikowanej pracy.

Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy pisaniu swojej aktualnej lub kolejnej publikacji naukowej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji z procesu pisania.

Interaktywna forma prelekcji połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Szkolenie w 40% ma charakter wykładowy poparty licznymi przykładami i w 60% praktyczny w formie warsztatu oraz indywidualnych ćwiczeń. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się do kolejnej publikacji autora.

Warsztaty skierowane są do osób pragnących rozwijać swoje umiejętności w zakresie publikowania naukowego. Warsztaty będą wartościowe dla początkujących autorów piszących swoje pierwsze artykuły naukowe jak i dla osób posiadających w dorobku kilka publikacji ale pragnących pisać szybciej i bardziej skutecznie.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/pan2/index.php

Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mogą skorzystać z 10% rabatu na udział w szkoleniu, rejestrując się na nie za pośrednictwem formularza, dostępnego pod tym linkiem - kliknij!
  • 850 zł + 23% VAT RABAT 10%  765 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 17 czerwca 2016 r.
  • 990 zł + 23% VAT RABAT 10% 891 zł + VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 18 czerwca  2016 r.
Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78; email: pr@konferencja.com.pl
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom