wtorek, 24 maja 2016


Do 6 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach realizacji zamówienia publicznego Edukacja globalna 2016, którego organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest w wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań odpowiadających założeniom "Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.". Budżet konkursu wynosi 2 705 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu prowadzony jest nabór wniosków na realizację następujących zadań:
  • Przeprowadzenie cyklu przyznawania środków (procedury regrantingu) na inicjatywy z zakresu edukacji globalnej skierowane do szerokiej publiczności, realizowane przez organizacje pozarządowe. 
  • Działania mające na celu zwiększenie świadomości na temat problemów globalnych skierowane do szerokiej publiczności.
  • Inicjatywy edukacyjne w dziedzinie edukacji globalnej o charakterze systemowym z efektem multiplikacji.
  • Festiwal filmów o tematyce rozwojowej.
  • Współfinansowanie projektów z dziedziny edukacji globalnej dofinansowanych ze źródeł innych niż budżet RP.
Realizacja zgłaszanych projektów musi zakończyć się do 31 grudnia 2016 r. Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom