poniedziałek, 23 maja 2016


Logo konkursu Ekologiczny magister i doktor WFOŚiGW w Łodzi
Do 21 października 2016 r. można przesyłać prace w ramach III edycji konkursu Ekologiczny magister i doktor, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Konkurs adresowany jest do osób, które obroniły pracę magisterską lub doktorską na uczelniach, które mają siedzibę w województwie łódzkim. Pula środków przeznaczonych na nagrody w konkursie wynosi 82 500 zł.

Do konkursu Ekologiczny magister mogą przystąpić osoby, które w roku akademickim 2015/2016 obroniły pracę magisterską na uczelni, która ma siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Zgłoszenia przyjmowane są w następujących kategoriach:
  • Nauki ekonomiczno-społeczne;
  • Nauki przyrodnicze;
  • Nauki techniczne.
Zgłaszane prace muszą dotyczyć następujących obszarów tematycznych:
  • technologie zagospodarowania odpadów komunalnych / rekultywacji składowisk,
  • lokalne formy ochrony przyrody / lokalna bioróżnorodność,
  • poprawa jakości powietrza w miastach (przeciwdziałanie niskiej emisji),
  • rozwój technologii związanej z OZE.
Organizatorzy konkursu planują przyznać dwanaście nagród dla autorów najlepszych prac magisterskich. Wysokość każdej nagrody wynosi 5 000 zł.

Do konkursu Ekologiczny doktor mogą przystąpić osoby, które w roku akademickim 2015/2016 obroniły pracę doktorską na uczelni, która ma siedzibę na terenie województwa łódzkiego. Zgłoszenia mogą przesyłać tylko autorzy prac doktorskich, które dotyczyły zagadnień związanych z ochroną środowiska. 

Organizatorzy konkursu planują przyznać trzy nagrody dla autorów najlepszych prac doktorskich. Wysokość każdej nagrody wynosi 7 500 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu Ekologiczny magister i doktorPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom