wtorek, 17 maja 2016


Logo Fundacji Canon
Do 15 września 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Canon. Research Fellowship to program grantowy Fundacji Canon „Canon Fundation in Europe” adresowany do wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań w Japonii.

Zgodnie z regulaminem konkursu pobyt naukowy w Japonii może trwać od trzech do dwunastu miesięcy. W trakcie trwania stażu stypendyści otrzymają od Fundacji Canon wsparcie finansowe w wysokości od 22 500 euro do 27 500 euro rocznie (w przypadku krótszego czasu stypendium, w odpowiednio proporcjonalnej wysokości).

Wnioski mogą być składane przez osoby ze stopnie zawodowym magistra lub stopniem naukowym doktora. Od momentu uzyskania jednego z nich, nie może minąć więcej niż 10 lat. Realizacja wnioskowanego projektu może się rozpocząć najwcześniej od 1 stycznia po roku złożenia wniosku. Każdego roku Fundacja Canon przyznaje do 15 stypendiów.


Jednocześnie przypominamy, że do 31 sierpnia 2015 r. trwa nabór wniosków w ramach Matsumae international foundation fellowship program. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom