wtorek, 31 maja 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki zaktualizowało harmonogram naboru wniosków na 2016 r. oraz podało szczegółowy harmonogram naboru wniosków na 2017 r. Zgodnie z zapowiedziami znane są już terminy naborów w nowym konkursie Sonatina. Po dwóch latach przerwy powraca także konkurs Beethoven na polsko-niemieckie projekty badawcze. Nowością jest również zapowiadany konkurs Uwertura. Zawieszone na lata 2016-2017 zostaną za to konkursy Fuga i Symfonia.


Sonata - Sonatina i Sonata Bis


Konkurs Sonatina, który adresowany jest do młodych naukowców (osób do 3 lat po doktoracie), otwierany będzie raz do roku w terminie od 15 grudnia do 15 marca. Pierwszy nabór wniosków zaplanowany został na grudzień 2016 r. Więcej informacji o konkursie Sonatina można znaleźć w tym wpisie.

W związku z wprowadzeniem konkursu Sonatina, zmianie uległ harmonogram naboru wniosków w ramach konkursów Sonata i Sonata Bis. W 2016 r. jesienny nabór w konkursie Sonata (od 15 września do 15 grudnia) został zastąpiony przez zimowy nabór (od 15 grudnia do 15 marca). W 2017 r. nabór wniosków w konkursie Sonata prowadzony będzie tylko raz do roku - w zimowym terminie. 

W 2016 r. dwa razy prowadzony będzie natomiast nabór wniosków w konkursie Sonata Bis. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami pierwszy nabór wniosków będzie trwał od 15 czerwca do 15 września. Zimowy nabór otwarty zostanie zaś 15 grudnia i będzie trwał do 15 marca. W 2017 r. wnioski do Sonaty Bis będzie można składać już tylko w terminie zimowym.

Nowości w ofercie NCN


Od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. będzie natomiast trwał nabór wniosków w konkursie Beethoven. Organizowany razem Niemiecką Wspólnotą Badawczą konkurs na polsko-niemieckie projekty badawcze pierwszy raz otwarty był na jesieni 2014 r. Wówczas wnioski mogły składać tylko zespoły planujące badania w ramach panelu HS - nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce. Tym razem konkurs Beethoven obejmował będzie także wybrane panele nauk ścisłych i technicznych.

Jesienią 2016 r. ruszyć ma także nabór na tzw. małe granty. Potwierdzają się wcześniejsze zapowiedzi, że nabór na projekty o budżecie od 5 000 zł do 50 000 zł prowadzony będzie w trybie ciągłym.

Zgodnie z zapowiedziami z kwietnia 2016 r. oferta NCN zostanie poszerzona o konkurs na finansowanie staży w zespołach naukowych realizujących badania ze środków European Reseach Council. Celem konkursu o nazwie Uwertura będzie umożliwienie polskim badaczom odbycia stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC. Konkurs będzie skierowany do laureatów konkursów NCN, którzy planują starać się o finansowanie swoich badań ze środków europejskich. Nabór wniosków w pierwszej edycji konkursu Uwertura będzie trwał od 15 grudnia 2016 r. do 15 marca 2017 r. 

W 2017 r. do harmonogramu naboru wniosków w NCN powróci konkurs Tango. Jego celem jest ułatwienie jednostkom naukowym i uczelniom wprowadzania na rynek nowoczesnych technologii, produktów i usług oraz wzmocnienia współpracy naukowców z przedsiębiorcami.

Zmianie nie ulegnie częstotliwość oraz terminy naborów konkursów Preludium i Opus.

Poniżej można znaleźć szczegółowe harmonogramy naborów wniosków w Narodowym Centrum Nauki na 2016 r. i 2017 r.

Harmonogram naboru wniosków w Narodowym Centrum Nauki w 2016 r.

Harmonogram naboru wniosków w Narodowym Centrum Nauki w 2017 r.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom