poniedziałek, 2 maja 2016


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 1 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego "INNOSTAL" w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R". Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów program INNOSTAL
utworzony został z inicjatywy Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i ma posłużyć pracom nad innowacjami w przemyśle stalowym i zwiększyć jego konkurencyjność w perspektywie do 2026 roku.
W ramach programu przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorców będą mogły uzyskać środki na badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z tematyką konkursu. Minimalna wartość dofinansowania wynosi 2 mln zł. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 30 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom