czwartek, 12 maja 2016


Logo programu Interreg Południowy Bałtyk
Do 17 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Programu Interreg V-A Polska-Dania-Niemcy-Litwa-Szwecja (Południowy Bałtyk) 2014-2020, Europejska Współpraca Terytorialna. Nabór wniosków prowadzony jest w pięciu priorytetach tematycznych.

Zgodnie z informacjami organizatorów z wnioskami mogą występować następujące podmioty:
  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • izby, stowarzyszania, związki i organizacje samorządu gospodarczego i zawodowego,
  • organizacje pozarządowe,
  • Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.
W ramach naboru wniosku możliwe jest uzyskanie finansowania m.in. następujących działań:
  • transfer wiedzy i wymiana doświadczeń na temat rozwiązań w dziedzinie innowacyjnych zielonych technologii;
  • opracowanie modeli i rozwiązań wspierających samozatrudnienie absolwentów szkół pomaturalnych i uniwersytetów,
  • transgraniczne programy szkoleniowe i kursy kwalifikacyjne,
  • uznawanie kwalifikacji zawodowych, przeciwdziałanie bezrobociu, zwłaszcza młodzieży.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom