środa, 18 maja 2016


Logo konkursu na najlepszą pracę magisterską o rynku pracy
Do 24 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do V edycji konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Adresatami konkursu są autorzy prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 24 października 2016  r. na uczelniach . Prace magisterskie muszą być obronione na uczelniach, które prowadzą swoją działalność na terenie województwa pomorskiego. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Zgodnie z informacjami organizatorów tematyka zgłaszanych prac magisterskich powinna dotyczyć w szczególności następujących zagadnień:
 • polityka rynku pracy, badanie trendów na rynku pracy,
 • Fundusze Europejskie i ich wpływ na rynek pracy,
 • działalność instytucji rynku pracy i formy współpracy między instytucjami,
 • działania sektora organizacji pozarządowych na rynku pracy,
 • aktywizacja zawodowa i jej efektywność, w tym sposoby zapobiegania bierności, godzenie życia rodzinnego z zawodowym,
 • poradnictwo zawodowe - nowe metody, formy, trendy, potrzeby,
 • zawodoznawstwo - w tym nowe źródła i nośniki informacji o zawodach, zmiany  w tworzeniu charakterystyk i opisów zawodów, wykorzystywanie informacji zawodoznawczych przez grupy odbiorców,
 • kształcenie na potrzeby rynku pracy i kształcenie ustawiczne,
 • przedsiębiorczość i wpływ organizacji gospodarczych na kształt rynku pracy, 
 • potrzeby gospodarki regionalnej i przedsiębiorców w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim, 
 • rozwój pracowników i ich mobilność zawodowa, 
 • migracje za pracą, wpływ procesów gospodarczych na zmiany i przemieszczanie zasobów pracy,
 • praktyki organizacyjne wpływające na jakość kapitału ludzkiego, wzmacniające efektywność zarządzania pracownikami,
 • dyskryminacja na rynku pracy.
Zgłaszana praca magisterska musi być napisana w języku polskim. Zgłaszać można tylko prace, które zostały obronione na ocenę co najmniej dobrą. Dla autorów najlepszych prac przygotowano następujące nagrody:
 • I stopień– laptop;
 • II stopień – tablet;
 • III stopień – cyfrowy aparat fotograficzny.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom