piątek, 20 maja 2016


Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu - logo
Do 31 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na prace magisterskie i licencjackie z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. Konkurs adresowany jest do absolwentów pierwszego i drugiego stopnia studiów, którzy przygotowali swoją pracę dyplomową z zakresu marketingu, handlu lub konsumpcji oraz w 2016 roku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy. Pula nagród w konkursie wymaga 1 200 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest popularyzacja problematyki marketingu, handlu lub konsumpcji w środowisku akademickim jako zagadnień kluczowych dla rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw i polskiej gospodarki.

Do konkursu mogą zgłosić się autorzy prac z polskich uczelni publicznych i niepublicznych. Zgłaszane prace mogą być napisane w języku polskim lub języku angielskim.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • najlepsza praca magisterska - 800 zł;
  • najlepsza praca licencjacka - 400 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom