środa, 11 maja 2016


Stowarzyszenie Wspólnota Polska - logo

Do 23 maja 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Wspólnota Polska. Do konkursu mogą zgłaszać się studenci I, II i III stopnia (studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich) polskich uczelni, którzy posiadają Kartę Polaka i studiują na warunkach obowiązujących obywateli polskich lub są obywatelami polskimi, którzy cały cykl edukacji ukończyli za granicą lub są studentami polonijnymi, zwolnionymi przez uczelnię z opłaty czesnego. Stypendium przyznawane jest na II semestr roku akademickiego 2015/2016 i wynosi 4 500 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioskodawcy powinni także:
  • nie pobierać stypendiów z innych źródeł na terenie RP;
  • wyróżniać się dobrymi wynikami w nauce lub nieprzeciętnymi zdolnościami w różnych dziedzinach nauki i sztuki np. uzdolnieni artystycznie czy matematycznie;
  • angażować się w działalność na rzecz Polonii i Polaków mieszkających poza granicami Polski, a także w działalność Stowarzyszenia "Wspólnota Polska".Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom