poniedziałek, 30 maja 2016


Krajowa Rada Suplementów i Odżywek - logo

Do 15 listopada 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w aspekcie żywieniowym, technologicznym, zdrowia publicznego, prawnym, socjologicznym i marketingowym, którego organizatorem jest Krajowa Rada Suplementów i Odżywek.

Zgłaszane prace dyplomowe muszą spełniać poniższe warunki:
  • zostały przygotowane w języku polskim lub angielskim;
  • zostały obronione w terminie od 1 maja 2011 r. do 31 października 2016 r.;
  • zostały złożone i obronione na Uczelni;
  • praca oraz jej obrona zostały ocenione co najmniej na stopień dobry
  • nie zostały przygotowane przez członka bądź pracownika Stowarzyszenia, pracownika członka Stowarzyszenia lub podmiotu z nim powiązanego ani przez członka rodziny osoby należącej do wskazanych wyżej kategorii.
Nagrodą w konkursie jest minimum miesięczny bezpłatny staż w firmie będącej członkiem wspierającym KRSiO lub innej sponsorującej konkurs lub zamiennie nagroda pieniężna w wysokości min. 2 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursuPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom