czwartek, 12 maja 2016


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Do 15 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn. Kultura Cyfrowa. Strategicznym celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego. Budżet projektu wynosi 7 mln zł.

Zgodnie z regulaminem programu z wnioskami o finansowanie mogą występować:
  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.
Jak informują organizatorzy przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy i zawarcie umowy partnerskiej z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:
  • państwowe instytucje kultury;
  • samorządowe instytucje kultury;
  • organizacje pozarządowe; 
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • archiwa państwowe.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom