poniedziałek, 9 maja 2016


Polskie Górnictwo i Gazownictwo Nafotwe - logoDo 30 czerwca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG. Konkurs skierowany jest do młodych naukowców, studentów lub doktorantów studiujących lub zatrudnionych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i którzy w dniu 31.XII.2015 r. nie ukończyli 30 lat. Pula nagród indywidualnych w konkursie wynosi 30 000 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów warunkiem przystąpienia do konkursu jest nadesłanie opisu Projektu z obszaru działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w szczególności:
  • poszukiwania i wydobycia węglowodorów;
  • dystrybucji paliw gazowych;
  • elektroenergetyki;
  • nowych zastosowań gazu ziemnego;
  • ochrony środowiska;
  • obsługi odbiorców i użytkowników gazu, w tym kwestii bezpieczeństwa
oraz w zakresie popularyzacji marki PGNiG.

Dla uczestników konkursu przygotowano następujące nagrody:
  • za zajęcie I miejsca nagroda finansowa w wysokości 15 000 zł;
  • za zajęcie II miejsca nagroda finansowa w wysokości 10 000 zł;
  • za zajęcie III miejsca nagroda finansowa w wysokości 5 000 zł.
Laureat pierwszej nagrody otrzyma od Organizatora propozycję realizacji swojego Projektu. Po uzgodnieniu szczegółu realizacji Projektu (zakres, harmonogram, koszty, przeniesienie majątkowych praw autorskich itp.), za zgodą laureata Organizator zawrze z pracodawcą lub uczelnią właściwą jako
miejsce pracy lub studiów Uczestnika, umowę na wykonanie Projektu na kwotę nie przekraczająca 100 000 zł wynikającą z uzgodnionej, szczegółowej oferty realizacji Projektu.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Młodzi Innowacyjni dla PGNiG 2016 - plakatPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom