piątek, 6 maja 2016


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Do 20 maja 2016 r. można przesyłać propozycje tematów do listy priorytetowych obszarów badawczych. Lista będzie wykorzystana w naborze wniosków w module Dziedzictwo Narodowe w nowej odsłonie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 

Zgodnie z zapowiedziami z kwietnia 2016 r. Rada NPRH rozpoczęła konsultacje środowiskowe w celu ustalenia listy priorytetowych obszarów badawczych. Będzie ona wykorzystywana podczas najbliższej edycji NPRH w module Dziedzictwo Narodowe.

W celu zebrania opinii środowiska naukowego przewodniczący Rady NPRH Prof. dr hab. Włodzimierz Bolecki wystosował list, w którym pisze:
zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o wskazanie najważniejszych, Państwa zdaniem, obszarów tematycznych, które powinny być priorytetami w finansowaniu projektów NPRH w module Dziedzictwo narodowe. Prosimy o ich zgłaszanie na adres e-mail Rady NPRH: nprh@nauka.gov.pl lub bezpośrednio do poszczególnych członków Rady.

W ramach modułu Dziedzictwo Narodowe wsparcie będą mogły uzyskać następujące typy projektów:
  • przedsięwzięcia o charakterze dokumentacyjnym, edytorskim czy słownikowym realizowane przez wyspecjalizowane zespoły;
  • badania nad kluczowym dziedzictwem narodowym, które stanowić będą punkt odniesienia dla polskiej humanistyki.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom