wtorek, 10 maja 2016


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 10 czerwca 2016 r. do 11 lipca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 program INNOSBZ. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów zakres merytoryczny konkursu obejmuje następujące zagadnienia:
  • Bezzałogowe statki powietrzne BSP (grupa I)
  • Bezzałogowe platformy lądowe BPL (grupa I)
  • Bezzałogowe platformy nawodne BPN (grupa I)
  • Podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPN (grupa II)
  • Aplikacje przemysłowe (grupa II).
Budżet konkursu zostanie podzielony w następujący sposób:
  • 35 mln zł - projekty z grupy I
  • 15 mln zł - projekty z grupy II.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom