poniedziałek, 2 maja 2016


Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 1 czerwca 2016 r. do 8 lipca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym PO WER Konkurs nr 3/EFI/POWER/3.1/2016 na projekty Edukacji Filozoficznej. W ramach konkursu uczelnie wyższe mogą uzyskać środki na prowadzenie zajęć filozoficznych w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Budżet konkursu wynosi 5 mln zł. Pojedynczy projekt może uzyskać do 100 tys. zł dofinansowania.

Zgodnie z informacjami organizatorów: 
Projekt musi obejmować swoim zakresem merytorycznym wyłącznie prowadzone przez kadrę dydaktyczną uczelni, w ramach rozwoju jej trzeciej misji, fakultatywne zajęcia służące wspieraniu u osób objętych kursami edukacyjnymi w ramach realizacji trzeciej misji uczelni kompetencji ogólnorozwojowych związanych z poprawnym argumentowaniem, krytycznym, samodzielnym myśleniem, logiką oraz heurystyką wśród uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Nie jest dozwolone przewidywanie działań dodatkowych, wykraczających poza wskazane powyżej moduły.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom