czwartek, 19 maja 2016Do 24 czerwca 2016 r. (studia II stopnia) i 4 lipca 2016 r. (studia III stopnia) trwa nabór zgłoszeń w ramach programu stypendialnego im. Stefana Banacha na rok akademicki 2016/2017. Program skierowany jest do jest do obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina), którzy chcą podjąć studia II i III stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych,  rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych i europeistyce w Polsce. Wysokość stypendium wynosi 1 350 zł miesięcznie.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji na stypendia dla uczestników studiów II i III stopnia można znaleźć na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

Organizatorzy precyzują, że do obowiązków przyszłych stypendystów będzie należało:
  • udział w zajęciach przewidzianych programem nauczania oraz uzyskanie pozytywnego wyniku ze wszystkich przedmiotów wymaganych w toku studiów;
  • obrona pracy dyplomowej zgodnie z harmonogramem studiów;
  • udział w kursie przygotowawczym (dotyczy studiów II stopnia).
  • udział w zjazdach i spotkaniach uczestników programu stypendialnego organizowanych w trakcie roku akademickiego.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom