poniedziałek, 16 maja 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Zastąpienie konkursu Iuventus Plus przez nowy konkursu Sonatina oraz doprecyzowanie zasad tzw. małych grantów dla młodych naukowców. Znamy już więcej szczegółów zmian, które w kwietniu 2016 r. zostały zapowiedziane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Na nowe działania przeznaczone zostanie dodatkowe 30 mln zł.


 Sonatina

Konkursu Sonatina, który zastąpi dotychczasowy Iuventus Plus, ma być uzupełnieniem oferty dla naukowców po doktoracie, którzy dotychczas mogli korzystać z konkursów Sonata oraz Sonata Bis. Sonatina skierowana będzie do naukowców, którzy stopień doktora uzyskali do 3 lat temu. W ramach budżetu konkursu możliwe będzie kosztów etatów badawczych oraz krótkoterminowych (od 3 do 6 miesięcy) staży zagranicznych.

Choć Narodowe Centrum Nauki finansuje tylko badania podstawowe, to MNiSW na swojej stronie internetowej informuje, że o środki z Sonatiny będą mogli się ubiegać także naukowcy prowadzący inne rodzaje badań.
Co ważne, w nowym konkursie zachowany zostanie aplikacyjny charakter obecny w programie "Iuventus Plus"
- czytamy na stronie MNiSW. Pierwsza edycja konkursu Sonatina zostanie otwarta w grudniu 2016 r.

Małe granty 

Znane są już także szczegóły konkursy na tzw. małe granty. Konkurs będzie adresowany do osób, które mają staż naukowy nie dłuższy niż 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora. Wnioskodawca nie będzie także mógł mieć na swoim koncie kierowania grantem z NCN. Budżet projektu będzie mógł wynosić od 5 000 zł do 50 000 zł. Projekt będzie mógł trwać maksymalnie 12 miesięcy.

W ramach małych grantów możliwe będzie uzyskanie finansowania na:
  • badania wstępne, 
  • badania pilotażowe, 
  • kwerendy biblioteczne/archiwalne,
  • wyjazdy konferencyjne/szkoleniowe.
Nabór wniosków na małe granty prowadzony będzie w trybie ciągłym. Planowane rozpoczęcie naboru to wrzesień 2016 r.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom