czwartek, 5 maja 2016


Logo Narodowego Centrum Kultury
Od 27 maja 2016 r. do 13 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Kadra Kultury na staże w instytucjach kultury. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy uczęszczają na studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą.

Zgodnie z regulaminem konkursu udział w programie stażowym Kurs na Kulturę mogą brać osoby, które spełniają następujące warunki:
  • studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą, np.: historia, historia sztuki, kulturoznawstwo, animacja kultury, bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo, socjologia, filologie, etnologia, archeologia, architektura, teatrologia, muzykologia, sztuki plastyczne, kinematografia itd.;
  • 3-5 rok studiów magisterskich, 3 rok studiów licencjackich, 1-2 rok studiów uzupełniających magisterskich, studenci studiów podyplomowych w zakresie zarządzania i animacji kultury oraz szkół artystycznych, absolwenci wymienionych studiów,
  • wiek do 30 roku życia,
  • bardzo dobra organizacja pracy i życzliwość w kontaktach z ludźmi,
  • spełnienie dodatkowych warunków określonych przez instytucję przyjmującą np. znajomość języków obcych, obsługa komputera, prawo jazdy itp.
Zgodnie z postanowieniami regulaminu staż może trwać do 4 miesięcy. Wymiar odbywanego stażu nie może być mniejszy niż 160 h i nie większy niż 320 h. Wybrani uczestnicy projektu - osoby, które przejdą procedurę konkursową - uzyskają możliwość bezpłatnego udziału w warsztatach szkoleniowych dotyczących zarządzania kulturą.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom