czwartek, 5 maja 2016


Logo Funduszy Europejskich
Od 1 czerwca 2016 r. do 30 grudnia 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Budżet konkursu wynosi 1 miliard zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów o dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa duże, tj. podmioty niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania.

Zgodnie z regulaminem konkursu minimalna kwota dofinansowania wynosi 12 mln zł. Maksymalna wysokość dofinansowania może wynosić:
  • 20 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub 
  • 15 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Do 29 lipca 2016 r. trwa także nabór wniosków w ramach tzw. szybkiej ścieżki dla podmiotów spełniających kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Budżet konkursu wynosi 750 mln zł.
 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom