piątek, 20 maja 2016


Logo Vantage Development

Do 14 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na pracę magisterską i dyplomową, którego organizatorem jest Vantage Development. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, których tematyka poświęcona jest dowolnemu aspektowi organizacji, działalności lub inwestycjom organizatora, w tym w szczególności z zakresu finansów, prawa, projektowania, zagospodarowania przestrzennego. Pula nagród w konkursie wynosi 6 500 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu mogą być zgłoszone prace dyplomowe lub prace magisterskie przygotowane przez studentów w ramach seminariów na studiach stacjonarnych, wieczorowych oraz niestacjonarnych I i II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich uczelni wyższych bez ograniczeń wydziałów lub kierunków.

Zgłaszane prace muszą być obronione na ocenę co najmniej dobrą oraz napisane w języku polskim.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • I nagroda: 5 000 zł
  • II nagroda: 1 000 zł
  • III nagroda: 500 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom