czwartek, 5 maja 2016


Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - logoDo 31 lipca 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsze prace z zakresu etyki biznesu Verba Veritatis. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Łączna pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 6 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu zgłaszać można prace licencjackie, magisterskie, doktorskie i podyplomowe obronione nie wcześniej niż 2012 roku. Zgłaszane prace muszą być obronione na uczelni mającej siedzibę na terenie Polski.

Organizatorzy konkursu wskazali zakres tematyczny, który powinny poruszać zgłaszane prace:
  • etyka biznesu;
  • zagadnienia etyczne w ekonomii, teorii zarządzania i naukach pokrewnych;
  • społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR);
  • ład korporacyjny (corporate governance);
  • innowacyjność społeczna w gospodarce;
  • stosowanie dobrych praktyk na rynku finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem rynku consumer finance;
  • przeciwdziałanie nadużyciom gospodarczym (compliance).
Formularz zgłoszeniowy konkursu Verba Veritatis na najlepszą pracę z etyki biznesu
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom