poniedziałek, 9 maja 2016


Young Design 2016Do 2 czerwca 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Young Design 2016. Celem konkursu jest wyłonienie młodego projektanta wzornictwa o największym potencjale rynkowym. Laureat konkursu otrzyma stypendium im. prof. Wandy Telakowskiej. Wysokość stypendium wynosi 20 000 zł. Laureat konkursu będzie mógł także odbyć miesięczny staż w renomowanej firmie projektowej oraz zaprezentować swoje portfolio na gali konkursu Dobry Wzór.

Zgodnie z regulaminem konkursu swoje zgłoszenia mogą przesyłać:
  • studenci studiów drugiego stopnia studiujący na państwowych i niepaństwowych, polskich uczelniach artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa,
  • studenci 4 lub 5 roku jednolitych studiów magisterskich państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa,
  • absolwenci uczelni państwowych i niepaństwowych, polskich uczelni artystycznych i technicznych kształcących w kierunku wzornictwa, którzy do dnia 31 grudnia 2016 roku nie ukończą 31 lat.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom