poniedziałek, 13 czerwca 2016


Logo programu Biostrateg
Od 16 sierpnia 2016 r. do 14 października 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach III edycji strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych "środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo" Biostrateg. Celem programu  jest rozwój wiedzy w obszarach programu, prowadzący do wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tych dziedzinach, oraz transfer do otoczenia społeczno-gospodarczego innowacyjnych rozwiązań opracowanych w  ramach programu. Na realizację projektów przeznaczone zostanie 150 mln zł.

Zgodnie z informacjami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do konkursu można zgłaszać projekty, które dotyczą następującej tematyki:
  • Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej;
  • Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa;
  • Ochrona bioróżnorodności oraz zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej;
  • Leśnictwo i przemysł drzewny.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom