czwartek, 16 czerwca 2016


Logo firmy Thomson Reuters
Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na czerwcowy i lipcowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących wskaźnika Impact Factor, Journal Citation Reports oraz Web of Science. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Uczestnicy szkoleń dowiedzą się:
  • Ile nowych czasopism uzyskało wskaźnik Impakt Factor?
  • Które czasopisma miały największy wpływ?
  • Jak ocenić dorobek instytucji i pracowników?
  • Jaki wpływ na poszczególne dziedziny badań ma moja instytucja w porównaniu do innych na świecie i w Polsce?
Szczegółowy plan szkoleń można znaleźć poniżej. Zgodnie z informacjami organizatorów po zarejestrowaniu się na daną sesję szkoleniową, przesłany zostanie email-zaproszenie, zawierający link do spotkania wraz z instrukcjami.

Ocena czasopism w Journal Citation Reports z danymi z 2015 roku
21 czerwca 2016 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
29 czerwca 2016 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
4 lipca 2016 r., godz 13:00 - zarejestruj się

Web of Science - tworzenie raportów cytowań i indeks Hirscha
30 czerwca 2016 r., godz. 13:00 - zarejestruj się
1 lipca 2016 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
4 lipca 2016 r., godz. 15:00 - zarejestruj się

Web of Science - wyszukiwanie cytowanych pozycji bibliograficznych
30 czerwca 2016 r., godz. 15:00 - zarejestruj się
5 lipca 2016 r., godz. 13:00 - zarejestruj się

Ewaluacja dorobku naukowego z użyciem InCites Benchmarking & Analytics*
30 czerwca 2016 r., godz. 10:00 - zarejestruj się
1 lipca 2016 r., godz. 13:00 - zarejestruj się

*Licencja krajowa nie obejmuje dostępu do programu InCites Benchmarking & Analytics.
Zapytaj o dostęp testowy dla instytucji.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom