środa, 8 czerwca 2016


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 6 lipca 2016 r. do 31 października2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.2 "Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu z wnioskami mogą występować  przedsiębiorstwa duże, tj. podmioty niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy

Środki będą dzielone z zachowaniem następujących zasad:
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim: 50 mln zł;
  • dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie: 450 mln zł.
Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dofinansowanego projektu może wynosić 30 mln zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom