czwartek, 30 czerwca 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Etiuda 4 i Fuga 5. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 grudnia 2015 r. do 15 marca 2016 r Wyniki można znaleźć klikając w ten link. Na finansowanie zwycięskich projektów NCN przeznaczy blisko 43 mln zł.

Zgodnie z informacjami NCN finansowanie uzyskało 199 wniosków. Łącznie w ramach konkursów Fuga 5 i Etiuda 4 młodzi naukowcy złożyli 570 wniosków. Oznacza to, że wsparcie uzyskał co trzeci wniosek, a współczynnik sukcesu wynosił blisko 35 procent,

W ramach konkursu Etiuda 4 środki finansowe zdobyli kierownicy 128 projektów. Do ich rąk trafi ponad 10,7 mln zł. Z przyznania grantu w konkursie Fuga 5 cieszyć może się 71 osób. Na prowadzone przez nich badania NCN przeznaczy ponad 32 mln zł.

Głównym celem obu rozstrzygniętych dziś konkursów jest zwiększenie mobilności polskiego środowiska naukowego, a w szczególności młodszych badaczy
– komentuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. 
Kontakt z innym otoczeniem niż to, w którym się kształciliśmy i zdobywaliśmy pierwsze doświadczenia, jest niezwykle wartościowy tak dla pojedynczych naukowców, jak i dla całej polskiej nauki. Im wcześniej rozpocznie się proces nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami, tym większa szansa na tworzenie się dużych i różnorodnych zespołów badawczych w przyszłości – a na takich zespołach opiera się współczesna nauka. Jednak przeprowadzka do innego miasta czy kraju to duży wysiłek organizacyjny i finansowy. Naszym zadaniem jest wsparcie najbardziej obiecujących naukowców w tym trudnym, ale kluczowym etapie rozwoju ich kariery. 

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom