wtorek, 21 czerwca 2016


Logo programu Granty na granty 
Od 1 lipca 2016 r. do 31 marca 2017 r. w trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji programu Granty na granty, którego organizatorem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Celem programu jest wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej. W ramach programu uzyskać do 30 000 zł.

Zgodnie z regulaminem Granty na granty  wnioskodawcy mogą ubiegać się o pokrycie następujących wydatków:
  • Koszty przeprowadzenia rozpoznania tematyki wniosku projektowego - W szczególności koszty poniesione na weryfikację istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego (state of art), koszty badań zastrzeżeń patentowych i sprawdzenia innowacyjności tematyki wniosku projektowego.
  • Koszty przygotowania (sporządzenia) wniosku projektowego - W szczególności koszty pracy świadczonej przez pracowników wnioskodawcy lub podmioty zewnętrzne, tj. przedsiębiorców lub osoby fizyczne niebędące pracownikami wnioskodawcy, np. firmy konsultingowe, podmioty specjalizujące się w przygotowywaniu wniosków o granty UE; koszty konsultacji przygotowywanego wniosku projektowego z ekspertami.
  • Koszty uczestnictwa wnioskodawcy w konferencjach, spotkaniach brokerskich lub networkingowych związanych z przygotowaniem wniosku projektowego - W szczególności koszty opłaty wstępnej, tzw. fee, zakwaterowania, przejazdów, diet.
  • Koszty organizacji spotkań roboczych konsorcjum - W szczególności koszty najmu sali, zakwaterowania, przejazdów, obsługi spotkań, druku materiałów informacyjnych.
W regulaminie konkursu ustalono także, że wnioskodawcą mogą być polskie jednostki naukowe,  które ubiegały się o realizację projektów w ramach następujących programów badawczych Unii Europejskie
  • HORYZONT 2020; 
  • Fundusz Badawczy Węgla i Stali; 
  • Euratom.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom