poniedziałek, 20 czerwca 2016


Logo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz publikacje w dziedzinach architektury i budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 

W ramach konkursu nagrody przyznawane są według następujących kategorii i zasad: 
  • prace inżynierskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
  • prace magisterskie - maksymalnie 12 nagród w formie statuetek;
  • rozprawy doktorskie - maksymalnie 8 nagród w formie statuetek;
  • rozprawy habilitacyjne - maksymalnie 4 nagrody w formie statuetek oraz dyplomów honorowych;
  • krajowe publikacje - maksymalnie 4 nagrody w formie dyplomów honorowych.
Do Nagród Ministra mogą być zgłaszane:
  • prace dyplomowe, rozprawy doktorskie i habilitacyjne - obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;
  • publikacje krajowe, w postaci druków zwartych, które ukazały się w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom