środa, 1 czerwca 2016


Logo Polskiego Stowarzyszenia Skarbników KorporacyjnychDo 31 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do III edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach 2011-2016. Pula nagród w konkursie wynosi 14 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu kompletne zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:
  • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Stowarzyszenia Polskich Skarbników Korporacyjnych (www.pcta.pl);
  • egzemplarz pracy magisterskiej lub pracy licencjackiej w wersji papierowej i elektronicznej;
  • kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra lub licencjata na podstawie zgłoszonej pracy;
  • tłumaczenie na język polski, jeżeli praca została napisana w języku obcym.
W ramach konkursu zostaną przyznane następujące nagrody:
  • Nagroda główna - 7 000 zł;
  • II nagroda - 4 000 zł;
  • III nagroda - 3 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom