piątek, 10 czerwca 2016


Logo Państwowego Instytutu Naukowego Instytut Śląski w OpoluDo 30 listopada 2016 r. można przesyłać zgłoszenia prac w ramach XXVI edycji konkursu o Nagrodę im. Jana i Wojciecha Wawrzynków za najlepszą pracę magisterską obronioną w 2016 r. poświęconą dziejom politycznym, kulturze i problemom społecznym Śląska. Autor najlepszej pracy otrzyma dyplom z wyróżnieniem oraz nagrodę pieniężną w wysokości 3 500 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu prace na konkurs mogą być zgłaszane przez rektorów, dziekanów, dyrektorów instytutów i kierowników zakładów uczelnianych oraz promotorów prac magisterskich, a także samych dyplomantów za zgodą promotorów.

Na konkurs można zgłaszać także prace napisane w języku innym niż język polski.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom