poniedziałek, 6 czerwca 2016


fot.  Przemov300 / domena publiczna
Do 31 grudnia 2019 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepsze rozprawy doktorskie i prace magisterskie dotyczące przemian miasta Poznania w latach 1990-2015. Do konkursu można zgłaszać prace magisterskie i rozprawy doktorskie traktujące o różnych aspektach zmian, które zaszły w Poznaniu w okresie 25 lat od odzyskania wolności i wdrożenia demokratycznych reform. Pula nagród w konkursie wynosi 39 000 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu:
Do konkursu mogą być zgłoszone prace reprezentujące różne dyscypliny naukowe, prezentujące oryginalne badania dotyczące szeroko rozumianego życia społecznego, instytucji miejskich, samorządności, edukacji, aktywności obywatelskiej, postaw i zachowań politycznych mieszkańców Poznania, życia religijnego oraz postaw światopoglądowych, aktywności artystycznej, instytucji kulturalnych i uczestnictwa w kulturze, urbanistyki i architektury, problematyki gospodarczej we wszelkich jej przejawach, zdrowotności, zagadnień środowiska naturalnego, ekologii oraz wszelkich innych zjawisk związanych z życiem miasta Poznania we wskazanym okresie. 
Do konkursu można zgłaszać prace obronione pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 15 grudnia 2019 r.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
w kategorii prac doktorskich:
  •  I miejsce - 8 000 zł;
  •  II miejsce - 6 000  zł;
  •  III miejsce - 4 000 zł;
  •  Cztery równorzędne wyróżnienia w kwocie 1 500 zł.
w kategorii prac magisterskich:
  •  I miejsce – 5 000 zł;
  •  II miejsce – 3 500 zł;
  •  III miejsce – 2 500 zł;
  •  Cztery równorzędne wyróżnienia w kwocie 1 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom