wtorek, 21 czerwca 2016


Logo firmy StatSoft
Do 7 listopada 2016 r. można zgłaszać swoje propozycje do konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z rodziny Statistica. Organizatorem konkursu jest StatSoft, Dell Software Information Management Group oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

Do konkursu mogą być zgłaszane prace doktorskie i magisterskie przygotowane na polskich wyższych uczelniach i w instytucjach naukowych, które przed upływem terminu zgłoszenia zostały obronione lub też otrzymały pozytywne recenzje i został wyznaczony termin ich obrony.

Zgłaszana praca musi być przygotowana na legalnej kopi programu. Przy zgłaszaniu pracy, wymagane jest podanie numeru licencji.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2016 r.  Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom