czwartek, 2 czerwca 2016


Herb Dąbrowy Górniczej
Do 17 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 8. edycji konkursu o Nagrodę Prezydenta Dąbrowy Górniczej za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce rewitalizacji lub rozwoju miasta Dąbrowa Górnicza. Pula nagród w konkursie wynosi 8 000 zł.

Zgodnie z zapisami regulaminu do konkursu mogą być zgłaszane prace dyplomowe: magisterskie, inżynierskie i licencjackie, o tematyce związanej z rewitalizacją, rozwojem miasta lub wybranego obszaru Dąbrowy Górniczej, bądź podejmujące zagadnienia istotne dla funkcjonowania miasta w sferze społecznej, kulturowej, gospodarczej, środowiskowej. Temat pracy powinien posiadać związek z realizacją przyjętych przez samorząd miasta planów i programów.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
  • wyróżniająca się praca magisterska - 5 000 zł;
  • wyróżniająca się praca inżynierska lub licencjacka - 3 000 zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom