środa, 22 czerwca 2016


Logo Archiwum Emigracji
Do 31 sierpnia 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do XV edycji konkursu o nagrodę "Archiwum Emigracji" dla najlepszych prac magisterskich i doktorskich na temat emigracji polskiej w XX wieku. Celem Nagrody jest promocja podstawowych badań naukowych nad różnorodnymi zagadnieniami związanymi z dziejami i dorobkiem wychodźstwa polskiego w XX w. Organizatorem konkursu jest redakcja czasopisma "Archiwum Emigracji".

Zgodnie z regulaminem konkursu nagroda zostanie przyznana za wybitną pracę magisterską i osobno rozprawę doktorską, obronioną w roku 2015 i 2016, w jednej z czterech dziedzin:
  • literaturoznawstwo (także: teatr, językoznawstwo);
  • historia (także: źródłoznawstwo, biografistyka, czasopiśmiennictwo, bibliografia, wojskowość);
  • historia kultury i socjologia (także: naukoznawstwo, religioznawstwo, filozofia, muzykologia);
  • historia sztuki (także: historia książki, edytorstwo, muzealnictwo).
Niepublikowane prace magisterskie i rozprawy doktorskie w dwóch egzemplarzach mają prawo zgłaszać instytuty naukowe, promotorzy i recenzenci na adres redakcji czasopisma "Archiwum Emigracji"
Archiwum Emigracji
Biblioteka UMK
ul. Gagarina 13,
87-100 Toruń
e-mail: Archiwum@bu.uni.torun.pl
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej czasopisma "Archiwum Emigracji".Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom