środa, 22 czerwca 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki

Rada Narodowego Centrum Nauki dokonała drugiej w tym roku korekty w harmonogramach naborów wniosków, które będą prowadzone w latach 2016 i 2017. Zmianie uległy planowane terminy ogłoszenia konkursów Sonata, Sonata Bis oraz Beethoven.

Zmiany wprowadzone zostały także w procedurze oceny wniosków złożonych w ramach konkursów Sonata oraz Sonata Bis. Drugi etap oceny wniosków we wspomnianych konkursach zostanie uzupełniony o rozmowy kwalifikacyjne z kierownikami złożonych projektów. W 2016 r. nabór wniosków w ramach konkursu Sonata Bis prowadzony jest w terminie od 15 czerwca 2016 r. do 15 września 2016 r. Wnioski do konkursu Sonata będzie zaś można składać od 15 września 2016 r. 

Harmonogram naboru wniosków w Narodowym Centrum Nauki w 2016 r.

W połowie września ruszy także nabór wniosków w ramach konkursu Beethoven. Do konkursu będzie można zgłaszać projekty badawcze, realizowane przez polsko-niemieckie zespoły badawcze.

Na 15 grudnia 2016 r. przesunięte zostało otwarcie naboru wniosków w konkursie Uwertura. Jego celem będzie umożliwienie polskim badaczom odbycia stażu w zespołach naukowych realizujących projekty badawcze finansowane w ramach konkursów ERC. Konkurs będzie skierowany do laureatów konkursów NCN, którzy planują starać się o finansowanie swoich badań ze środków europejskich.  

Harmonogram naboru wniosków w Narodowym Centrum Nauki w 2017 r.

W 2017 r. zmienione zostały terminy naborów wniosków w konkursach Sonata i Sonata Bis. Zgłoszenia do obu konkursów będzie można przesyłać od 15 czerwca 2017 r. do 15 września 2017 r. W połowie grudnia 2017 r. ruszą natomiast nabory wniosków w konkursach Tango, Uwertura, Sonatina oraz Etiuda.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom