piątek, 3 czerwca 2016Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Mistrzowie matematyki. Konkurs kierowany jest m.in. do wybitnie uzdolnionych studentów matematyki. Wybitne uzdolnienia matematyczne muszą być poparte średnią ze studiów nie niższą niż 4,0 lub innymi wybitnymi osiągnięciami w dziedzinie matematyki popartymi dyplomami lub rekomendacją profesora prowadzącego.

Zgodnie z informacjami organizatorów przy ocenie wniosków jako dodatkowe atuty traktowane będą:
  • działalność w kołach naukowych, 
  • programach badawczych, 
  • czynny udział w konferencjach, 
  • zainteresowania w kierunku dydaktyki matematyki.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom