środa, 29 czerwca 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 15 października 2016 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2016/2017. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego może przyznać do 845 stypendiów. Wysokość pojedynczego stypendium nie może przekroczyć 15 000 zł.


Zgodnie z przepisami regulującymi przyznawanie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów o przyznanie stypendium student może ubiegać się nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. Wyjątek stanowi student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Zgodnie z ww. rozporządzeniem, stypendium ministra na rok akademicki 2016/2017 może być przyznane studentowi, który:
  • zaliczył rok studiów w poprzednim roku akademickim i uzyskał w danym roku akademickim wpis na kolejny rok studiów przewidziany w planie studiów albo
  • został przyjęty na studia drugiego stopnia oraz uzyskał w okresie studiów:
  • wybitne osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane z odbywanymi studiami lub
  • wybitne osiągnięcia w sporcie.
Wnioski o stypendia ministra są przekazywane odpowiednim ministrom w terminie do 15 października 2016 r. W przypadku:
  • uczelni nadzorowanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wnioski przesyła uczelnia pod adresem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
  • uczelni wojskowych, służb państwowych, artystycznych, medycznych oraz morskich – wnioski przesyła uczelnia pod adresem ministerstw nadzorujących daną uczelnię.
Szczegółowe informacje o stypendiach ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Do 15 października 2016 r. trwa także nabór wniosków na stypendia ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok 2016/2017.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom