czwartek, 30 czerwca 2016


Logo programu Mobilitas Pluss
Do 31 sierpnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach prowadzonego przez Estonian Research Council programu Mobilitas Pluss. Konkurs adresowany jest do naukowców z różnych dziedzin nauki po doktoracie, którzy chcą prowadzić swój projekt badawczy w jednej z estońskich instytucji badawczych.

Łącznie strona estońska planuje przyznanie 100 grantów badawczych. Zgodnie z informacjami Estonian Research Council wsparcie będzie obejmowało następujące elementy:
  • 34 650 euro rocznie - w przypadku badań eksperymentalnych;
  • 31 710 euro rocznie - w przypadku badań nieeksperymentalnych;
  • 6 500 euro w pierwszym roku trwania projektu - wsparcie kosztów relokacji.
Zgłaszany projekt może trwać do 12 do 24 miesięcy.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Estonian Research Council.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom