czwartek, 9 czerwca 2016


Logo Ministerstwa Obrony Narodowej
Do 15 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach I edycji programu badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych pn. "Kościuszko".  W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie do 1,5 mln zł na przeprowadzenie projektu naukowego.

Zgodnie z informacjami organizatorów jednym z głównych celów programu Kościuszko jest:
wsparcie powrotu do kraju polskich naukowców, którzy po opuszczeniu kraju podjęli pracę w zagranicznych ośrodkach naukowych, chcących powrócić do Polski i podjąć badania naukowe w uczelniach, instytutach badawczych i szpitalach klinicznych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.
Wnioskodawcą w konkursie może być uczelnia lub instytut badawczy nadzorowany przez Ministra Obrony Narodowej lub wojskowy szpital kliniczny w konsorcjum z uczelnią lub instytutem badawczym nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej. 

Kierownikiem zgłaszanego projektu może być naukowiec, który posiada co najmniej stopień naukowy doktora i po opuszczeniu Polski podjął pracę i realizację badań naukowych w zagranicznych ośrodkach naukowych. Kierownik projektu musi zadeklarować chęć powrotu do Polski i podjęcia badań naukowych w podmiocie, który jest uprawniony do składania wniosku.

Zgłaszany projekt może trwać od 12 do 36 miesięcy. Maksymalne kwoty finansowania projektu wynoszą:
  • dla projektu 12-miesięcznego - 750 tys. zł;
  • dla projektu 24-miesięcznego - 1,1 mln zł;
  • dla projektu 36-miesięcznego - 1,5 mln zł.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom