czwartek, 16 czerwca 2016


Logo Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy
Do 31 sierpnia 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do 44. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy. Celem Konkursu jest włączenie pracodawców i pracowników w przedsięwzięcia związane z poprawą warunków pracy oraz promocja nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych umożliwiających poprawę stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy.

Zgodnie z regulaminem konkursu nabór zgłoszeń prowadzony jest w trzech kategoriach:
  • kategoria A – rozwiązania techniczne i technologiczne; 
  • kategoria B – prace naukowo-badawcze; 
  • kategoria C – przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne.
Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane rozwiązania/opracowania, które powstały i/lub zostały zastosowane w ciągu ostatnich 2 lat. Przez prace naukowo-badawcze, które mogą być zgłaszane do konkursu, należy rozumieć opracowania naukowe związane z poprawą bezpieczeństwa i warunków pracy, które mogą być zastosowane w praktyce, w tym prace doktorskie.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom