piątek, 17 czerwca 2016


Logo Ministerstwa Rozwoju
Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń na płatne staże w Ministerstwie Rozwoju. Konkurs adresowany jest do studentów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, realizowanych zarówno w formie studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Miesięczne wynagrodzenie za staż wynosi 2 000 zł brutto.

Zgodnie z informacjami organizatorów staże będą trwały do 3 miesięcy. 

Jak informuje Ministerstwo Rozwoju:
Celem Konkursu jest informowanie studentów na temat możliwości wsparcia finansowego z Funduszy Europejskich  na lata 2014-2020, a także ich promocja wśród młodych ludzi poprzez umożliwienie im odbycia staży w instytucji odpowiadającej za wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce. Poprzez realizację Konkursu chcemy zachęcić studentów do popularyzacji tematyki dotyczącej Funduszy Europejskich w sposób odpowiadający ich potrzebom. Działania informacyjne oraz edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich są prowadzone zgodnie ze "Strategią Komunikacji Polityki Spójności na lata 2014-2020". 
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom