czwartek, 2 czerwca 2016


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - logo
Do 25 lipca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XIII edycji konkursu "Otwarte drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 37 000 zł.

Prace przyjmowane są w trzech kategoriach tematycznych:
  • rehabilitacja  społeczna;
  • rehabilitacja zawodowa oraz rozwiązania technologiczne służące osobom niepełnosprawnym;
  • rehabilitacja medyczna (dotyczy rozwiązań mających wpływ na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym).
Organizatorzy przygotowali dla autorów najlepszych prac magisterskich w każdej kategorii tematycznej następujące nagrody:
  • I miejsce - 5 000 zł;
  • II miejsce  3 000 zł;
  • III miejsce - 2 000 zł.
Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzyma nagrodę finansową w wysokości 7 000 zł. Organizatorzy mogą przyznać także wyróżnienia.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu PFRON na najlepsze prace magisterskie i doktorskie




Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom